People Test Systems – PTT – People Test Team

Målgruppe:

Ledelsesteams, projektteams og medarbejderteams, som enten er i opstarten af teamsamarbejdet – eller som ønsker at optimere det eksisterende teamsamarbejde

Med PTT – teamanalysen opnår teamet indblik i:

  • 6 teamroller og deres kendetegn i forhold til adfærd på hhv. den gode og den dårlige dag, motivation, beslutningsstil og kommunikation
  • Fordelingen af de 6 teamroller i teamet, og hvilken betydning dette har for teamets performance
  • Teamets umiddelbare styrker og udviklingsområder i forhold til teamets reelle opgave og målsætning

PTT – People Test Team-analysen giver dermed et solidt udgangspunkt for teamet til at indgå nogle seriøse og ambitiøse aftaler og dermed skabe et optimalt fundament for opstarten af teamsamarbejdet eller for optimering af det eksisterende teamsamarbejde og team performance.

Kontakt mig for en inspirationsdialog!