Medarbejderudvikling

”Det er så rart med de medarbejdere, der bare kører selv!”

Sådan sagde en partner i en stor virksomhed til mig engang, hvor jeg var inviteret ind i virksomheden for at gennemføre et udviklingsforløb for nogle medarbejdere. Jeg var midt i analysefasen og var dermed godt i gang med at afdække det reelle udviklingsbehov, og undervejs viste det sig, at der var behov for flere udviklingsindsatser end først antaget. 

Ovennævnte partner blev tydeligvis irriteret over at konstatere, at medarbejderne ikke bare snarest ”kunne komme i gang” – og at der nu skulle investeres yderligere i medarbejdernes kompetenceudvikling. 

FAKTUM ERat vi ikke bare kan regne med, at medarbejderne besidder den rette viden, de rette kompetencer, de rette værktøjer, de rette holdninger og den rette adfærd for, at de kan realisere de ønskede resultater og skabe den ønskede virksomhedskultur. Derfor bliver de gode mennesker nødt til at få nogle kvalitative forudsætninger for at kunne praktisere det ønskede. 

I Modus Management har vi rigtig gode erfaringer med at designe kompetenceudviklingsprogrammer, som består af temaer, som er kritisk udvalgt og højt prioriteret fra centralt hold i en organisation eller virksomhed – dette som led i at skabe en ønsket virksomheds- og samarbejdskultur. 

Trivsel, motivation og arbejdsglæde

At skabe trivsel, motivation og arbejdsglæde er et fælles  ansvar i enhver organisation. Lederne har et særligt ledelsesmæssigt ansvar for at bidrage til trivsel og arbejdsglæde hos både mellemledere og medarbejdere, men alle har et ansvar for at afstemme ønsker og forventninger med hinanden og dermed bidrage til gensidig motivation og arbejdsglæde.

 Trivsel, motivation og arbejdsglæde er afgørende for at kunne realisere stærke resultater.

Assertiv kommunikation

Effektfuld og respektfuld kommunikation er kernekompetencer i en samarbejdskultur. Det handler om både at have modet til at få sagt det, man har på sinde – og samtidig få det sagt på en elegant og respektfuld måde.

Den assertive kommunikation er den diplomatiske kommunikationsform, der sikrer, at man får sagt til og fra, og at budskabsformidleren evner at udvise respekt både for sig selv og for sine budskabsmodtagere. 

Denne kommunikationsform er oplagt at bringe i anvendelse, når den vigtige og nødvendige feedback skal formidles.

Feedback

Hvad skal der til for at sikre, at man i en samarbejdssammenhæng får givet hinanden den vigtige og den nødvendige feedback? Når vi arbejder med feedback sætter vi især fokus på, hvorfor det er værdiskabende at give den vigtige og nødvendige feedback, hvad  feedback er, og hvordan den gives på optimal vis. 

Når teammedlemmerne i et team formår at give hinanden den nødvendige feedback – både den anerkendende/bekræftende og den udviklende – har teamet opfyldt et afgørende element i at kunne udvikle sig til et ÆGTE High Performance Team.

Konflikthåndtering

 I et passioneret samarbejde opstår der ofte konflikter og uenigheder. Disse produktive konflikter kan for alvor sikre, at samarbejdet udvikler sig og attraktive resultater kan blive til realitet. Desværre får konflikterne ofte lov til at udvikle sig til at blive uhensigtsmæssige konflikter, som koster dyrt både for organisationen, for et team og for det enkelte teammedlem. 

I Modus Management ruster vi vores deltagere med nogle konkrete håndteringsværktøjer, som sikrer, at alle ved, hvordan de opdager konflikterne – og hvordan de på respektfuld og diplomatisk vis kan træde ind i konflikten for at håndtere den og i sidste ende stoppe den.

Konfliktmægling

Ind imellem kan der være konflikter, som af mange årsager ikke er blevet håndteret i tide. Det resulterer i, at en konflikt kan være optrappet til et niveau, hvor hverken medarbejderne eller lederne selv kan rette op på situationen. Her kan det være hensigtsmæssigt at involvere en ekstern partner.

 Når vi bliver involveret i en konfliktmægling sker dette gennem en helt særlig proces og med en helt klar struktur. Vigtigst er det at få de involverede i dialog og få afdækket mulige løsninger, som er attraktiv for alle parter.

Præsentationsteknik og effektiv facilitering

Når vi arbejder med præsentationsteknik sætter vi fokus på, hvordan den enkelte budskabsformidler kan levere sine budskaber med overbevisning og gennemslagskraft. At formidle budskaber handler i sidste ende om at ville påvirke sit publikum.

Vi giver deltagerne mulighed for at definere sig selv som den formidler, de ønsker at være – og hvad der skal til for at realisere denne. 

Derudover oparbejder vi en værktøjskasse med helt konkrete teknikker, modeller og værktøjer til både at designe og gennemføre effektfulde og vedkommende præsentationer og til at kunne udfylde rollen som professionel facilitator.

Stresshåndtering

Stress opleves ofte på rigtig mange arbejdspladser – og det er der mange, gode grunde til. 

Når vi arbejder med stresshåndtering, sikrer vi, at alle får en fælles forståelse for, hvad stress er – og hvad der kan forårsage stress. Derudover er det vigtigt at opbygge nogle enkle, brugbare værktøjer, som kan anvendes i praksis af både medarbejdere og ledere – både til at håndtere stress, når den er opstået – og endnu vigtigere til at forebygge for stress.

Individuelt coaching- og sparringsforløb

Vi gennemfører individuelle udviklingsforløb for både ledere og medarbejdere.

 Der er ofte mange temaer i spil i de individuelle udviklingsforløb, vi gennemfører – som f.eks. egen personlighed og dennes styrker og udfordringer, personlig kommunikation og dens effekt, ambitioner og potentiale, konflikter, pres og stress, samarbejdsproblemer, uhensigtsmæssig ledelse, motivation og demotivation og mange andre vigtige emner. 

 Det, der er altafgørende for, at et individuelt coaching- og sparringsforløb får den optimale effekt er, at medarbejderen for alvor er  motiveret for at udvikle sig selv – altså, erkendelse  er det første skridt på udviklingsrejsen. Den erkendelse skal ske hos den enkelte for, at det overhovedet giver mening og værdi at initiere et udviklingsforløb.

I starten af et individuelt udviklingsforløb benytter vi personanalysen:
PTP – People Test Person
fra People Test Systems for at bidrage til øget selvindsigt hos medarbejderen. Med øget selvindsigt følger muligheden for nye handlemuligheder. 

Læs mere om personanalysen her:

Kontakt mig for en inspirationsdialog!