Ydelser

Vi designer og gennemfører skræddersyede udviklingsforløb for teams og individer i virksomheder og organisationer 
– dette sker gennem nedenstående trin og indsatser.

Udviklingsforløb i 4 trin:

1

FORANALYSE

Formålet med dette trin er at skabe et solidt fundament for udviklingsforløbet. Derfor er det vigtigt at foretage en grundig analyse af kundens aktuelle situation, konkrete udfordringer, ønsker og behov. Dette sker gennem forskellige aktiviteter med eventuelle arbejdsgrupper, udvalgte nøglepersoner og/eller andre vigtige interessenter. 

I fællesskab med kunden sikrer vi klarhed omkring ønsket retning, konkrete mål og ønsket udbytte for udviklingsforløbet, så vi gennem hele forløbet kan relatere til disse.


2

DESIGN

Baseret på foranalysen designer vi et skræddersyet udviklingsforløb, som matcher de ønskede målsætninger og det ønskede udbytte. Forløbet præsenteres for kunden i et oplæg efterfulgt af en vigtig dialog om indholdet. 

Sammen med kunden foretager vi eventuelle nødvendige justeringer af forløbet for at sikre optimal timing, optimale målsætninger og indsatser.


3

GENNEMFØRELSE

Så starter de konkrete udviklingsindsatser – disse kan være for afdelinger, teams, nøglepersoner og/eller individer med forskellige temaer som omdrejningspunkt.

Det er her, vi udfordrer og inspirerer de involverede parter omkring, hvordan den nye, ønskede adfærd omsættes i praksis i hverdagen.

.

4

FORANKRING

Det fortsatte fokus og kontinuerlig opfølgning er helt afgørende for at sikre den optimale forankring af det ønskede. Det er her, det for alvor bliver vigtigt med vedholdenhed og den enkeltes commitment til at efterleve det aftalte, så det ønskede udbytte opnås.

Det er oplagt i fællesskab at evaluere indsatserne og effekten af disse.


Kontakt mig for en inspirationsdialog!