Individuelt coaching- og sparringsforløb

”Ny selvindsigt skaber øget personlig integritet og nye handlemuligheder”

Som leder kan det være både befriende og værdiskabende at prioritere tid til sig selv og sin egen udvikling. Dette kan ske ved at gennemføre et individuelt coaching- og sparringsforløb med en ekstern coach og sparringspartner.

Fordelen ved at vælge en ekstern coach er blandt andet, at forløbet dermed gennemføres i en magtfri ramme, hvor coachen er en neutral sparringspartner. Her er der plads og rum til, at lederen frit og ærligt kan sætte ord på det, der fylder og udfordrer – og det, som lederen drømmer om.

I de individuelle udviklingsforløb vi gennemfører, oplever vi, at lederne i dag i øget grad efterspørger reel sparring og gode råd og dermed ikke kun coaching, hvor lederen ifølge teorien skal finde svarene i sig selv. Det betyder, at vi som eksterne partnere kan bidrage med vores perspektiver, erfaringer, gode råd, ledelsesværktøjer og mulige løsninger for at bidrage til nye handlemuligheder for lederen.

Det, der er altafgørende for, at et individuelt coaching- og sparringsforløb får den optimale effekt er, at lederen for alvor er motiveret for at udvikle sig selv og sit personlige lederskab – altså, erkendelse er det første skridt på udviklingsrejsen.

I starten af et individuelt udviklingsforløb benytter vi personanalysen  PTP – People Test Person fra People Test Systems for at bidrage til øget selvindsigt hos lederen. Med øget selvindsigt følger muligheden for nye handlemuligheder. 

“Al udvikling starter med erkendelse

”Elsebeth – vi skal have fikset vores økonomichef. Kan du ikke gennemføre et personligt coachingforløb med ham og sørge for at rette ham til i forhold til den ledelseskultur, vi ønsker at skabe her hos os?”

Sådan sagde en administrerende direktør til mig engang, da han oplevede en uhensigtsmæssig, ledelsesadfærd fra den nævnte økonomichef.

Verden havde med garanti været en anden, hvis man som menneske lige kunne ’fikse’ andre mennesker, så de ændrede adfærd, når man bad dem om det. Og udfordringen her var, at økonomichefen på ingen måde selv oplevede et behov for hverken coaching eller sparring – han mente selv, at han var en succes og leverede de ønskede resultater. Så der skulle andre indsatser til først – f.eks. at økonomichefen fik den nødvendige feedback på egen adfærd og dens effekt, så vedkommende fik mulighed for at opnå erkendelse af et personligt udviklingsbehov.

Pointen er altså: Al udvikling starter med ERKENDELSE! Og den erkendelse skal ske hos den enkelte for, at det overhovedet giver mening og værdi at initiere et udviklingsforløb.

Kontakt mig for en inspirationsdialog!