“Elsebeth Grue Enggaard fremstår særdeles velforberedt, på en gang metodisk og entusiastisk. Og da hun som mødeleder og procesfacilitator er ligefrem og uformel, er hun i stand til at skabe et rum, hvor selv de som normalt kan virke tilbageholdende i den slags sammenhænge fremstår trygge og deltager med stor iver.”

DR Kultur Musik & Radio har i både 2014 og 2016 samarbejdet med Modus Management A/S i forbindelse med opfølgningen på de seneste Trivselsundersøgelser i DR. Begge gange har Elsebeth Grue Enggaard stået for planlægning, afvikling og facilitering af en række workshops for afdelingens medarbejdere.

Souschef i DR Kultur Musik & Radio, Jan Laursen, beskriver nedenfor, hvad der har været kendetegnende for samarbejdet, og hvordan oplevelsen omkring samarbejdet har været for de involverede ledere og medarbejdere.

Hvad var formålet med udviklings-aktiviteterne?

Formålet med aktiviteterne var at sikre en kvalitativ opfølgning på vores Trivselsmålinger og dermed sætte fokus på forbedring af den daglige trivsel i afdelingen. Derudover har workshopsene haft som formål at samle medarbejdernes input til en kommende ’Trivsels-handlingsplan’.

Hvad bestod forløbet af?

Elsebeth Grue Enggaard stået for planlægning, afvikling og facilitering af en række workshops for afdelingens medarbejdere på vores digitale kanaler, P3, DR Diskotek og vores web-ansvarlige medarbejdere. Elsebeth tog i begge tilfælde udgangspunkt i den enkeltes motivation og styrker. Det gav en god energi og en stemning af lydhørhed og anerkendelse, som satte sit præg på den efterfølgende drøftelse af selve Trivselsmålingen

Hvorfor Modus Management?

Elsebeth Grue Enggaard fremstår særdeles velforberedt, på en gang metodisk og entusiastisk. Og da hun som ledermøder og procesfacilitator er ligefrem og uformel, er hun i stand til at skabe et rum, hvor selv de som normalt kan virke tilbageholdende i den slags sammenhænge fremstår trygge og deltager med stor iver. Mange deltagere bemærkede i øvrigt efterfølgende, hvor god Elsebeth er til at genkende og huske de enkelte deltagere, også selv om det var 2 år siden, hun sidst havde set dem.

Hvad har udbyttet været?

Vi har ved opfølgningen på begge Trivselsmålinger oplevet, at Elsebeth Grue Enggaard har haft fokus på at sikre, at det ikke bare blev ved snak og drøftelser, men at drøftelserne også omsættes til handlinger. I begge tilfælde har udkommet af vores workshops været en række konstruktive, konkrete og umiddelbart nemt implementerbare forslag.