”Ett møte med Elsebeth Grue Enggaard er som å åpne en flaske Champagne av aller ypperste kvalitet.” 

“Et samarbeid med Modus Management A/S og Elsebeth Grue Enggaard gir en sprudlende kvalitetsopplevelse du og dine medarbeidere ikke glemmer. Her bobler det av energi og positivitet som smitter over på omgivelsene…”

 Kellogg’s har meget høye krav og forventninger til sine medarbeidere og ledere, Kellogg’s har gjennom sitt eget verdigrunnlag og ledelsesdefinisjoner den aller beste beskrivelse av hva vi skal arbeide med og hvordan vi skal gjøre dette, utfordringen for en HR avdeling kan noen ganger være å gjøre teori om til praktisk og givende hjelp og støtte for ansatte. 

Vi har ambisjoner om å være best på alle områder, derfor har vi valgt Modus Management ApS og Elsebeth Grue Enggaard som samarbeidspartner innen flere ulike fagområder. 

Hvorfor? Jo, det er det enkelt å besvare med ett eneste ord: KVALITET

Det grunnleggende er at Elsebeth alltid har kvalitet i sine tanker og alltid stiller oss krevende, utfordrende og meget gjennomtenkte spørsmål og hun har en egen evne til å avklare forventninger. Elsebeth vil aldri kunne ta lett på oppgaven og gi til andre noe hun selv ikke kan forsvare kvaliteten i. 

Gjennom vårt samarbeid med Modus Management ApS og Elsebeth Grue Enggaard har vi i Kellogg’s den aller beste erfaring bl.a. fordi det vises: 
· Kvalitet i alt arbeid, før – under – etter 
· Vilje og evne til å avklare forventninger 
· Inngående interessen og forståelse for bedriftens indre liv og kultur 
· Et meget høyt faglig kunnskaps nivå og vi gis fortløpende oppfølging og personlig service 
· Enestående tilstedeværelse, entusiasme og innlevelse 
· Forslag til løsninger tilpasset vårt behov, samtidig som vi utfordres til nytenkning 
· Oppriktig interesse for mennesker og den enkelte medarbeider 
· At Modus Management ApS og Elsebeth har et nettverk av profesjonelle mennesker 

Nordisk Kellogg’s ApS kan på det tydeligste anbefale Modus Management ApS og Elsebeth Grue Enggaard, dette både med hensyn til faglig arbeid så vell som menneskelige kvaliteter. 

Det kvalitetsarbeid som er gjort av Modus Management ApS og Elsebeth har vært og er sterkt medvirkende til den store medarbeider tilfredshet vi vårt selskap har og som fortløpende vises i våre interne undersøkelser blant våre ansatte. 

Vi i Nordisk Kellogg’s ApS anbefaler: 

Ta kontakt med Elsebeth Grue Enggaard, det gir henne ikke den fulle rettferdighet at du kun leser en kundeuttalelse, hun skal oppleves! 

Etter et slikt møte og etter å ha samarbeidet med Elsebeth Grue Enggaard vil du og dine medarbeidere garantert glede dere til ”ett lite glass champagne mer”.