Patrick Lencioni’s ‘The Five Behaviors of a Cohesive Team’

Målgruppe:

Ledelsesteams, projektteams og medarbejderteams, som har arbejdet sammen en vis periode og dermed kan evaluere teamsamarbejdet og teamkulturen

Teamværktøjet er et evaluerings-værktøj, hvor teammedlemmerne vurderer teamet indenfor modellens 5 kerne-adfærdsområder.

Som grafikken i modellen illustrerer, er modellen hierarkisk opbygget – og tillids-niveauet på det nederste niveau i modellen skal altså være opfyldt   inden det er realistisk at tænke på eller forvente, at teamet kan bevæge sig videre til næste niveau for i sidste ende at kunne realisere de fælles, attraktive resultater i toppen af modellen. 


Modellen indeholder følgende 5 adfærdsniveauer:

1

TILLID

Dette er det grundlæggende niveau for samarbejdet – og det særlige her er, at der her sættes fokus på den såkaldte ’sårbarhedsbaserede tillid’. Det er her, man som teamkolleger er villige til og har modet til at være åbne og ærlige omkring sine svagheder, uvidenhed, usikkerhed og tvivl på egne kompetencer. 

2

KONFLIKT

På dette niveau arbejdes der med produktive konflikter, hvilket forudsætter tillid  blandt teammedlemmerne. I et tillidsfuldt team er der plads til passionerede diskussioner, hvor alle bliver hørt. Der er fuldt fokus på bolden og på at finde optimale løsninger og træffe optimale beslutninger.

3

COMMITMENT

Når alle i teamet er blevet hørt, er det lettere for alle at acceptere den endelige beslutning og dermed sikre fuldt commitment/forpligtelse til denne. Forpligtelsen skal altså være oprigtig for at sikre klarhed om konklusioner, mål og deadlines. Dette niveau er helt afgørende for, at alle i teamet sidenhen vil holde hinanden ansvarlige for at nå teamets ønskede resultater.

4

ANSVARLIGHED

Jo mere klarhed, der er opnået på Commitment-niveauet – jo lettere er det for alle at holde hinanden positivt ansvarlige for det aftalte. Det bliver dermed også lettere og helt naturligt at følge op på hinanden og på den indgåede team-aftale. Ved fælles hjælp sikrer alle teammedlemmer dermed høje standarder for samarbejdet og teamkulturen. 

5

RESULTATER

Et team bliver   IKKE automatisk et High Performance Team – og et team når IKKE   automatisk de opsatte teammål. At nå de opsatte, fælles mål kræver altså ANSVARLIGHED fra alle – og at alle teammedlemmer sætter teamets mål over egne, potentielt egoistiske mål. Teammedlemmerne har dermed et stærkt, fælles fokus og evner at se bort fra eventuelle forstyrrende faktorer. På dette niveau opnår ’Det  ægte High Performance Team’ for alvor synergien fra den stærke teamkultur og det velfungerende teamsamarbejde.

Samarbejdspartner:

Erhvervscoach Morten Brünning Brøgger fra Brünning Brøgger Consulting er en tæt samarbejdspartner omkring teamudvikling. Morten og Elsebeth har i samarbejde udviklet konceptet: ’ Det ÆGTE High Performance Team’ – et koncept, som er baseret på 5B-teamkonceptet og på en nuanceret personanalyse. Konceptet anbefaler vi til alle ledelsesteams, som har arbejdet sammen en periode – og som har modet til at blive udfordret i for alvor at optimere  TEAMfølelsen og TEAMsamarbejdet yderligere.

Kontakt mig for en inspirationsdialog!