“Industriens Pension har i tidens løb arbejdet sammen med mange forskellige konsulenthuse. Årsagen til at vi valgte Modus Management var primært nogle super gode referencer, og også at Elsebeth Grue Enggaard – udover sammen med os at designe et skræddersyet forløb tilpasset vores behov – lagde stor vægt på, at den enkelte både før, efter og imellem modulerne skulle arbejde med sig selv og ’det lærte’.” 

Industriens Pension har i 2011 gennemført udviklingsaktiviteter i samarbejde med Modus Management A/S. Samarbejdet har blandt andet indbefattet udviklingsaktiviteter for udvalgte interne afdelinger samt et særligt udviklet ledertræningsforløb for lederne på alle niveauer.
Forsikringsdirektør Joan Alsing beskriver nedenfor, hvordan samarbejdet med Modus Management har fungeret – med særligt fokus på ledertræningsforløbet.

Hvorfor gennemføre ledertræningsforløbet?

Industriens Pension bevæger sig i et krævende marked, hvor vi konstant stilles overfor nye krav og forventninger. Det medfører naturligvis øgede krav til vores ledere at kunne navigere i dette felt. Vi ønskede derfor at styrke vores lederes forudsætninger for at udfylde lederrollen og dermed bringe Industriens Pension i den ønskede forretningsmæssige retning.

Hvad var målet med forløbet?

Formålet med træningsforløbet var at opnå et stærkt fælles fundament for ’god ledelse’ og derved styrke vores interne ledelseskultur og ledelsesmæssige kompetencer.

Derudover havde vi et stort ønske om at:
• opnå en stærk fælles værktøjskasse for ’god ledelse’
• styrke den enkelte leders ’personlige lederskab’
• styrke det tværgående ledelsesmæssige samarbejde

Hvad bestod forløbet af?

Det konkrete indhold på ledertræningsforløbet blev udviklet i tæt samarbejde mellem os og Modus Management. Samtidig havde vi nogle særlige ønsker i forhold til timing, anvendelse af tid og form, som blev imødekommet allerede i design-fasen.

Ledertræningsforløbet bestod af følgende elementer:
• Foranalyse og design af forløbet
• Kick off med hele målgruppen og endeligt design
• Fælles undervisning på heldags og halvdags ’ledertemamøder’ med tilpassede aktiviteter før, under og efter undervisnings-seancerne • Afrunding og evaluering af hele forløbet med styregruppen –med anbefalinger fra Modus Management A/S

Hvorfor Modus Management?

Industriens Pension har i tidens løb arbejdet sammen med mange forskellige konsulenthuse. Årsagen til at vi valgte Modus Management var primært nogle super gode referencer, og også at Elsebeth Grue Enggaard – udover sammen med os at designe et skræddersyet forløb tilpasset vores behov – lagde stor vægt på, at den enkelte både før, efter og imellem modulerne skulle arbejde med sig selv og ’det lærte’.

Hvordan er samarbejdet forløbet?

Samarbejdet med Modus Management har været helt i top. Både Elsebeth og Karsten Pirchert formår at få leveret undervisning på en inspirerende facon og med relevant inddragelse af ‘kursisterne’. Begge er altid veloplagte og sprængfyldte med energi, som smitter 🙂
Udover ledertræningsforløbet har Elsebeth facililteret to af vores afdelinger i forhold til deres indbyrdes samarbejde med et super godt resultat. Elsebeth formåede på ultra kort tid at få skabt en tillidsfuld og åben atmosfære, som skabte rum for brugbar refleksion og selvrefleksion. For de involverede medarbejdere har seancerne skabt ny indsigt, som er blevet omsat til et langt bedre arbejdsmiljø både for den enkelte og for afdelingen som helhed.

Hvad har udbyttet været?

Vi har selv foretaget evalueringsmålinger efter hvert ledertræningsmodul, ligesom vi har lavet en samlet evaluering af hele forløbet til sidst. Deltagerne har bl.a. skrevet følgende i den afsluttende evaluering:

Vi har nu et fælles ’sprog’ omkring ’god ledelse’
Vi har fået opbygget en stærk ledelsesmæssig værktøjskasse
Vi har opnået en styrket fælles referenceramme og fælles ledelseskultur
Vi har bedre ledelsesmæssig samhørighed Glade og tilfredse medarbejdere giver glade og tilfredse kunder