“Kombinationen af Elsebeth og Karsten er en ‘state of the art duo’ med meget stærk forretningsforståelse og menneskelig indsigt.”

KPMG Advisory, Business Performance Services har i 2009 gennemført et kompetenceudviklingsprogram for afdelingens konsulenter i København. Director Charlotte Skovgaard beskriver her forløbet og hvordan samarbejdet med Modus Management har fungeret

Hvorfor gennemføre kompetenceudviklings-programmet?

Som konsulenter lever vi af at sælge vores viden og kompetencer i et stærkt konkurrencepræget marked. Det er essentielt at vi kontinuerligt træner evner og færdigheder i at begå os som konsulenter i kundevendte situationer.

Hvad bestod programmet af?

Kursusindhold blev udviklet i et tæt samarbejde mellem Modus Management og KPMG – på baggrund af et oplæg fra Modus Management.
Programmet bestod af
• Kick-off og kick-down
• Fælles undervisning og træning med introduktion til værktøjskasse, dialog i plenum, individuelle øvelser, rollespil m.v.
• Individuel sparring/coaching til medarbejderne

Hvad var målet?

Formålet med programmet var at klæde konsulenterne på til i højere grad at skabe stærke og tillidsskabende kunderelationer, bl.a. ved at deltagerne efter at have deltaget i programmet:
• Føler sig endnu bedre klædt på til at begå sig som konsulent
• Opnår adgang til en fælles “værktøjskasse” der fungerer som fælles reference for afdelingens daglige arbejde og den løbede feedback
• Opnår øget grad af selvtillid i mødet med kunden.

Hvorfor Modus Management?

Modus Management var i direkte konkurrence med et andet konsulentfirma om opgaven. Udslagsgivende for at vi valgte Modus Management var at:
• Elsebeth Grue Enggaard under de indledende møder havde en helt unik evne til at forstå vores situation og behov og direkte relatere det til de oplæg vi drøftede.
• Forløbet blev 100 % skræddersyet til vores behov – vi følte absolut ikke, at vi skulle “passes ind i et eksisterende koncept”
• Kemien med Elsebeth Grue Enggaard var i top fra starten: En oprigtig interesse og lyst til at forstå vores forretning.

Hvordan er samarbejdet forløbet?

Forløbet, der blev gennemført med Elsebeth Grue Enggaard og Karsten Pirchert som undervisere, har været værdifuldt og velgennemført, primært fordi:
• Kombinationen af Elsebeth og Karsten er en “state of the art duo” med meget stærk forretningsforståelse og menneskelig indsigt.
• Meget højt energiniveau og tæt opfølgning på indgåede aftaler – både overfor deltagerne og os • Høj grad af fleksibilitet – ikke kun i design af program men også undervejs når der opstod “uforudsete udfordringer”.

Hvad har udbyttet været?

Her godt fire måneder efter at programmet er afsluttet skal effekten/udbyttet for alvor vise sig.
Det er mit indtryk, at
• Konsulenterne har fået styrket selvtillid og selvværd i mødet med kunderne – De tror på det!
• Den fælles referenceramme motiverer til løbende feedback og at fokus fastholdes – også selv om selve kursusprogrammet er afsluttet
• Alle deltagerne tænker tilbage på forløbet som en positiv oplevelse som har medvirket til at skabe et tættere sammenhold i afdelingen.